Saturday, August 18, 2012

28. Equal Love to All

from "Prince Siddhartha:
The Story of Buddha"
by Jonathan Landaw
Aгь Сиддхарта буюу
Буддагийн цадиг
Орчуулсан Б. Дамдин
English-Mongolian side-by-side PDF & English MP3

28. Equal Love to All

One day Devadatta fell ill. Many doctors came to see him but no one could cure him. Then his cousin, the Buddha, went to visit him.

One of Buddha's followers asked him, "O Buddha, why are you going to help Devadatta? he has tried to harm you many times. He has even tried to kill you!"

And Buddha answered, "There is no reason to be friendly with some people and an enemy to others. All people are equal in that everyone wants happiness and no one likes to be sick and miserable. Therefore, we should have love for everyone."

28. Хамаг амьтныг
тэгш энэрэхүй

Нэгэн өдөр Девадатта өвчин тусчээ. Олон сайн оточ үзэж эмчилсэн ч тэрбээр илааршсангүй. Үеэл нь болох Бурхан багш эргэж очсоныг дуулаад, нэгэн шавь нь “Бурхан багш аа, яалаа гэж Девадаттад тус болох гээд байна? Цаадах чинь ахин дахин танд төвөг удаж, түүгээр ч барахгүй амь насыг тань хөнөөхийг завдаж байсан бус уу?” гэхэд хариуд нь Бурхан багш: “Хүмүүсийн заримд нь найрсаг хандаад заримд нь дайсагнах учир үгүй. Хүн бүр жаргахыг мөрөөдөж, нэгч хүн өвдөж шаналахыг хүсдэггүйгээрээ бүх хүн адилхан. Иймээс хүн бүрийг бид ав адилхан хайрлаж энэрч байх ёстой” гэжээ.

Then he approached Devadatta's bed and said, "If it is true that I love Devadatta, who is always trying to harm me, as much as I love Rahula, my only child, then let my cousin be cured of his sickness!" Immediately Devadatta recovered and was healthy once again.

Бурхан багш хэвтэрт буй Девадаттагийн ор луу дөхөж очоод, “Намайг хорлох гэж ямагт оролдсоор ирсэн үеэл Девадатта чамайг би өөрийн ганц хүү Рахула шигээ хайрлаж явдаг маань хоёргүй үнэн болох аваас үеэл минь чи үтэр түргэн эдгэрэх болтугай!” гэжээ. Девадатта тэр даруй илааршиж дахин эрүүл саруул болжээ.

Buddha turned to his followers and said, "Remember, we should not be kind to some and cruel to others, but instead should try to cultivate equal love for all. This is the way of the enlightened ones."

Бурхан багш шавь нартаа хандаж өгүүлрүүн: “Зарим хүмүүст энэрэнгүй заримд нь догшин ширүүн хандаж болохгүй. Үүнийг санаж явагтун! Энэ бол гэгээрсэн бурхадын замнадаг мөр болой” хэмээн айлдав.

English-Mongolian side-by-side PDF & English MP3

posted with permission by the author, Johnathan Landaw

Next Chapter: 29. The Final Days
Click here for other chapters

0 comments:

Post a Comment

All comments (or questions) will be read and if a reply is needed, we will answer as quickly as possible. Thank you.