Saturday, July 21, 2012

24. Kindness to Animals

from "Prince Siddhartha:
The Story of Buddha"
by Jonathan Landaw
Aгь Сиддхарта буюу
Буддагийн цадиг
Орчуулсан Б. Дамдин
English-Mongolian side-by-side PDF & English MP3

24. Kindness to Animals

In those days it was common in India for people to kill animals as a sacrifice, or offering, to their gods. This was supposed to make the gods happy. Then the gods would give the people what they prayed for, such as wealth, or rain for their crops.

24. Амьтныг энэрэхүй

Тэр цагт Жагарын орноо амьтан нядалж хойлго хийн тэнгэр нарт тахил үйлдэх зан үйл түгээмэл байжээ. Чингэснээрээ тэнгэрийг баясгана хэмээн итгэж хүмүүс эд баялаг, тариалангийн хур юу хүсэж залбирсныг нь гүйцэлдүүлдэг гэж үздэг ажээ.

Buddha saw that this custom was cruel and mistaken. As he did with the wounded swan when he was still a young boy, Buddha tried to protect the life and relieve the suffering of all beings, animal and human alike. He not only wished to save the sheep and cows and other animals from being sacrificed, but he wished to protect the people who wanted to kill these poor animals. He knew that those who sacrificed animals were actually creating the cause for their own future suffering. Buddha taught, "It is not right to make another unhappy so that you can be happy. Everyone wants to remain alive just as you do. Therefore, if you sacrifice an animal, you are just being selfish. And I have said again and again that a selfish person finds nothing but unhappiness in life."

Бурхан багш энэ заншлыг энэрэнгүй бус, ташаа зүйл гэж үздэг байв. Балчир хүүхэд ахуй цагтаа шархтай хунг хэрхэн энэрч байсан лугаа нэгэн адил амьтны амь аварч, хүн адгуус алинийг боловч зовлонгоос ангижруулахыг туйлаас хүсч байв. Тэрбээр хонь үхэр зэрэг мал адгуусыг нядлуулахгүй байхыг хичээгээд зогсоогүй, эдгээр хөөрхий зовлонт адгуусыг муулж байгаа нядлагч нарыг ч аврах хүсэлтэй байв. Яргачид хожмын зовлон хураах шалтгааныг өөрсдөө бүрдүүлж буйг Бурхан багш илт үзэж байжээ. “Өөрийн жаргалыг бодож бусдын жаргалыг хөнөөх нь ёс бус. Бүгд л өөр шиг чинь эсэн мэнд явахыг хичээнэ. Иймээс амьтны амь хөнөөгч хүн өөрөө туйлын аминч гэдгээ харуулж буй хэрэг. Иймд аминч бэртэгчингүүд амьдралдаа зовлон гамшигаас өөр юу ч хожихгүй гэдгийг би байнга сануулж байдаг.”

Many of the people who heard these words of wisdom saw that they were true. Immediately they gave up their custom of sacrificing animals. In this way a great deal of unhappiness was brought to an end.

Энэ онч мэргэн сургаал юутай үнэн болохыг сонссон олон хүн мэдээд тэр даруй амьтан нядалж тахил өргөх заншлаа орхиж байв. Энэ мэтчилэн үлэмж их зовлонг арилгаж байлаа.

English-Mongolian side-by-side PDF & English MP3

posted with permission by the author, Johnathan Landaw

Next Chapter: 25. The Power of Love
Click here for other chapters

0 comments:

Post a Comment

All comments (or questions) will be read and if a reply is needed, we will answer as quickly as possible. Thank you.