Saturday, June 23, 2012

20. The First Teaching

from "Prince Siddhartha:
The Story of Buddha"
by Jonathan Landaw
Aгь Сиддхарта буюу
Буддагийн цадиг
Орчуулсан Б. Дамдин
English-Mongolian side-by-side PDF & English MP3

20. The First Teaching

It was a long way to Varanasi and Buddha walked slowly through village and farm. Everyone was immediately attracted to him. He was tall and handsome and moved with dignity and grace. Just seeing him brought calmness and joy to the people. He spoke kind and gentle words of comfort to everyone he met. Whether they were rich or poor, simple or intelligent, of noble birth or low, Buddha treated them all equally, with great love and respect.

Finally, he reached the Deer Park. From a distance the five men saw him approach. Quickly they whispered to one another, "Here comes that good-for-nothing Siddhartha. Let us have nothing to do with such a quitter! Ignore him if he comes near."

20. Анхлан номын хүрд
эргүүлсэн нь

Бурхан багш холын Варнаси хотыг зорин зам зуурт тохиох гацаа тосгоноор дамжин аажуухан явж байв. Нуруу тэгш өндөр, царай үзэсгэлэн төгөлдөр хөдөлгөөн намбалаг төвшин агаад сүрлэг Бурхан багш замд тааралдсан бүгдийг соронзон гүр мэт өөртөө татаж байв. Гагцхүү барааг нь харах төдүйдхүмүүсийн сэтгэл амарлин, баясал төрнө. Уулзсан хүн бүрийг тайтгаруулж сэтгэлийн цэнгэл эдлүүлэх уян зөөлөн үг сургаалаа найр тавин айлдана. Баян хоосон, эрдэмтэн эгэл, тайж харц алин боловч, Бурхан багш тэдэнтэй их найр хүндэтгэлтэйгээр эрх тэгш хандана. Яван явсаар Бодь гөрөөсний цэцэрлэгт ирэхийн хамт нөгөө таван гэлэн алсаас бараагаар нь таньж “Олиггүй муу Сиддхарта ирж шүү хөөш! Хулчгар босуултай бүү зууралдъя! Дөтлөөд ирэхээр нь тоохгүй байх юм шүү” хэмээн шивнэлдэнэ.

But as Buddha approached the men immediately felt that there was something very special about him. Forgetting their plan to ignore him, they automatically stood up as he drew near. With great respect they prepared a seat for him, took his robe, brought him some water and said, "Welcome Siddhartha, to the Deer Park. We are honored that you have joined us here."

Бурхан багш ойртон ирэхэд тэр тавд түүний талаар ер бусын юм төсөөлөгдөж, өөрийн эрхгүй босоод тосч очив. Асар хүндлэн, суудал засаж, орхимжийг аваад манз / хоол / барьж “Эрхэм Сиддхарта Бодь гөрөөсний цэцэрлэгт тавтай саатан морилогтун! Энд тантай учрах юутай их завшаан бэ?” гэлцэн найр тавив.

Buddha answered, "I thank you for your kind welcome, O monks. But you should know that I am no longer simply Siddhartha; it is no longer correct for you to call me by that name."

“Найрсаг угтсанд тань гялайлаа, эрхэм гэлэнгүүд минь. Эдүгээ би хуучин Сиддхарта биш болсныг таалан соёрхоно уу! Үүнээс хойш энэ нэрээр намайг бүү дуудаарай” гэж Бурхан багш сануулав.

"By what name should we call you then?" they asked.

"The whole world is asleep in ignorance," he answered. "When someone discovers the truth, he or she is asleep no longer. Now I am awake, having discovered the truth. All such awakened ones are called 'Buddha'."

“Тэгвэл одоо бид таныг хэн гэж байх вэ” гэж асуухад, Бурхан багш өгүүлрүүн: “Дэлхий ертөнц бүхэлдээ мунхагийн харанхуй мананд нойрсч байна. Хэн нэг нь үнэнийг нээж олбол тэрбээр сэрж сэхээрнэ. Үнэнийг олоод би одоо сэрж сэргэлээ. Ийнхүү гэгээрсэн бүгдийг бурхад гэдэг” хэмээв.

Then the five men, with great respect, said, "O Buddha, please teach us what you have learned so that we too may awaken."

Нөгөө таван гэлэн “Бурхан багш минь, сурсан мэдсэнээ бидэнд айлдан соёрх, чингээд бидч бас сэхээрч гэгээрье” хэмээлдэв.

And so, in answer to their request, Buddha delivered his first teaching. It is called "Turning the Wheel of the Dharma" and "Dharma" is the truth he discovered. "O monks," he began, "you must know that there are four Noble Truths. The first is the Noble Truth of Suffering. Life is filled with the miseries of birth, old age, sickness and death. People chase after pleasure but find only pain. Even when they do find something pleasant they soon grow tired of it. Nowhere is there any real satisfaction or peace."

Тэдний хүссэнээр Бурхан багш анхны номоо тавилаа. Үүнийг “Номын хүрдэн эргүүлэх” гэдэг бөгөөд “Ном” гэдэг нь Бурхан багшийн нээж олсон үнэний тухай сургаал болой. Бурхан багш айлдруун: “Гэлэнгүүд ээ, Хутагтын дөрвөн үнэн байдгийг заавал мэдэх хэрэгтэй.

Анхных нь зовлон үнэн. Амьдрал өөрөө төрөх, өтлөх, өвчлөх үхэхийн аюумшигт зовлонгоор дүүрэн байдаг. Хүмүүс жаргалыг хөөцөлдөх авч бие сэтгэлийн зовлонгоос өөр юм олж авдаггүй. Хүн таашаал авах сайныг оллоо ч гэсэн удалгүй түүнээсээ уйддаг. Жинхэнэ сэтгэлийн ханамж буюу амгалан гэж хаана ч байдаггүй.

"Second is the Noble Truth of the Cause of Suffering. When our mind is filled with greed or desire, sufferings of all types automatically follow. This ignorant and greedy attitude is the cause of all our dissatisfaction, robbing us of our peace of mind."

"Хоёрдахь нь Зовлонгийн шалтгааны тухай хутагтын үнэн болой. Хүний оюун бодол шунал, атгаг сэтгэлээр дүүрэхлээр зүсэн зүйлийн зовлон заавал дагалддаг. Энэхүү мунхаг, шунаг хандлага нь сэтгэлийн амгаланг алдагдуулан санаа сэтгэл зовнихын шалтгаан болдог."

"Third is the Noble Truth of the End of Suffering. When we remove all ignorant craving and desire from our heart, all our suffering and dissatisfaction with come to an end. We shall experience a happiness that is far greater than our ordinary pleasures and a peace that is beyond words."

"Гуравдахь нь Зовлонгоос гарах хутагтын үнэн болой. Шунах, тачаах сэтгэлийг үлдэн хөөж чадвал зовлонгоос ангижирч чадмой. Үгээр илэрхийлж өгүүлшгүй ердийн жаргалтай зүйрлэшгүй цэнгэлийн манлайг эдэлмүй."

"Finally, the fourth truth is the Noble Truth of the Path. This path leads to the end of all suffering. If we avoid harming all other living beings, if we sharpen and focus our mind, and if we gain wisdom, each of us can reach perfect happiness, the end of all misery."

"Дөрөвдэх нь Мөрийн тухай хутагтын үнэн болой. Энэ мөр нь хамаг зовлонг эцэс болгох замд хөтлөн оруулна. Эх болсон зургаан зүйлийн хамаг амьтанд гай учруулалгүй, оюун бодлоо хурцлан төвлөрүүлж чадваас, билиг оюуныг эзэмшиж чадваас хүн бүр төгс жаргалд хүрч зовлонгоос гарч чадмой” хэмээн айлдав."

When they heard these words the five men felt as happy as if they had found a great treasure of gold. "O Buddha," they said, "you have indeed found the truth. Please teach us the path to perfect wisdom and happiness and we shall be your followers."

Энэ айлдварыг сонсоод, алтны их сан хөмрөг олсон лугаа адил ихэд баяссан таван гэлэн өгүүлрүүн: “Бурхан багш аа, Та үнэхээр үнэний мөрийг олжээ. Та бидэнд билиг билгийн чанад хязгаар, төгс амгаланд хүрэх мөрийг зааж хайрла. Бид таны шавь болсугай!” хэмээлдэв.

It is said that many unseen spirits also heard these first teachings and flew to the ends of the earth crying, "The Buddha has begun to teach. Let all the world rejoice!"

Эгэл нүднээ үл үзэгдэх олон хий биетэн эл номыг сонсоод дэлхий ертөнцийн өнцөг булан бүрээр зорчин “Бурхан багш ном тавьж эхэллээ. Дэлхий даяараа баястугай!” хэмээн сонордуулж явлаа.

English-Mongolian side-by-side PDF & English MP3

posted with permission by the author, Johnathan Landaw

Next Chapter: 21. A Mother's Grief
Click here for other chapters

0 comments:

Post a Comment

All comments (or questions) will be read and if a reply is needed, we will answer as quickly as possible. Thank you.